Kontakt z nami

 • pt
 • en
 • X
  We use cookies to improve our services and your experience while visiting our website. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies and to our revised Privacy Policy. You can know more about it in our Cookies section in the Privacy Policy.

  Portal Właścicieli (Owners)

  Platforma do zarządzania i rozliczeń pokoi hotelowych użytkowanych w systemie Condo.

  logo produto

  Portal Właścicieli (Owners)

  Platforma do zarządzania i rozliczeń pokoi hotelowych użytkowanych w systemie Condo.

  Wybrane funkcjonalności modułu

  Profil Klienta

  Preferencje i elastyczna konfiguracja danych dla każdego właściciela.
  Dodatkowo, możliwość indywidualnego podglądu parametrów, statusu i wyniku finansowego dla każdej udostępnianej jednostki.

  Umowy

  Konfiguracja i podgląd umów zawartych z właścicielami.
  Różne rodzaje umów - Standard, Gwarancja lub Współwłasność.
  Okresy wyłączone do zdefiniowania w umowach.
  Automatyczne obliczanie stawki za wynajem (stała stawka, stała w okresie, procentowa lub procentowa w okresie).
  Automatyczne obliczanie potrąceń.
  Możliwość zdefiniowania allotmentu dla jednostki.

  Rozliczanie faktur

  Możliwość rozliczania dokumentów jako faktury, noty kredytowe, wyciągi z konta i pokwitowania.
  Wpłaty bezpośrednie na konto właściciela (z fakturowaniem) lub wysłanie faktury na rachunek bieżący właściciela.
  Opłaty specjalne rozliczane po konsultacji z właścicielem.
  Możliwość rozliczania w formie pakietowej dla wszystkich rachunków właścicieli.
  Możliwość definiowania terminów rozliczeń

  Integracja z Host PMS

  Tworzenie puli.
  Ustawianie i zarządzanie rezerwacjami właścicieli.
  Wyszukiwarka rezerwacji właścicieli.
  Pozwala Właścicielowi zarezerwować jednostkę tylko dla siebie.
  Generowanie zapytań dot. wcześniejszych i przyszłych rezerwacji.

  Panel Właścicielski

  Wizualizowanie osiągniętych wyników za wynajem w jednostce.
  Umożliwia generowanie różnych zestawień, w raportach o dowolnym stopniu szczegółowości.
  Dlatego „Panel Właścicielski” zapewnia dynamiczną i indywidualną relację z właścicielami!

  Indywidualne zarządzanie przez właścicieli kontami w systemie.

  Konto Najmu

  Z uwzględnieniem indywidualnych warunków umowy, każde konto jest automatycznie zasilane środkami wypracowanymi z wynajmu, przeznaczonymi dla właściciela danej jednostki.

  Konto Właściciela

  Na tym koncie możliwe jest dokonywanie różnych obciążeń, rozliczania odpowiednich rachunków, wystawiania wniosków o płatność lub fakturowania.

  Więcej informacji w Host News

  Bądź na bieżąco – przyszłość technologii hotelarskiej